Đầu tư đa tài sản

Chúng tôi cung cấp kỹ năng, kinh nghiệm đã được kiểm chứng về phân bổ các loại tài sản, xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro để tạo ra các giải pháp đầu tư đa tài sản giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình.

  • equity

    Giàu kinh nghiệm và năng động

    Chúng tôi đã tích lũy hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục đầu tư cho công ty mẹ là tập đoàn bảo hiểm Prudential plc Hiện nay, chúng tôi cung cấp các giải pháp hướng tới lợi nhuận, bao gồm xây dựng danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức. Đội ngũ đầu tư của chúng tôi đang hiện diện tại Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam và cung cấp các giải pháp đầu tư đa tài sản phù hợp từng lãnh thổ.
  • equity

    Quy trình năng động và kỷ luật

    Đội ngũ đầu tư làm việc tại trụ sở Singapore áp dụng hệ thống, quy trình nghiêm ngặt kỷ luật, nhưng không kém năng động để tránh những hành vi cảm tính. Quá trình này dựa trên phương pháp tiếp cận “cân bằng các chỉ số”, định hướng dựa trên các dữ liệu được cập nhật định tính, có áp dụng thực tiễn vào các chiến lược đa dạng, đảm bảo không có chỉ số đơn lẻ nào hoạt động nhất quán trong thời gian dài. Với nền tảng phân tích độc quyền “LOGO”, chúng tôi đã phân tích hơn 2.000 chỉ số để tham khảo khi vận hành Chiến lược và Chiến thuật Phân bổ Tài sản.

Chiến lược

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đầu tư tại các quốc gia và trên toàn cầu, bao gồm cả các danh mục cá nhân hóa cho các nhà đầu tư tổ chức

Thông tin chi tiết

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Bài viết nội bộ

Các bài viết
equity
Đa tài sản

Thiết lập trạng thái bình thường mới

07 Thg12

Các nhà đầu tư cần phải thích nghi với môi trường đầu tư ...

equity
Đa tài sản

Nắm bắt cơ hội ở một châu Á khác hơn

07 Thg12

Môi trường đầu tư của châu Á đang trở nên đa dạng hơn, mang ...

equity
Đa tài sản

Theo dõi khả năng phục hồi trong bối cảnh biến động

07 Thg12

Sự linh hoạt và chủ động trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường ...

equity
Đa tài sản

Danh mục đầu tư cân bằng ổn định lâu dài

01 Thg12

Phân tích của chúng tôi cho thấy một danh mục đầu tư ...

equity
Đa tài sản

Dự báo nửa năm 2022: Điểm quan trọng

22 Thg6

As growth slows from 2021’s peak, we see opportunities in value stocks, dividend ...

equity
Đa tài sản

Looking ahead: A deep dive into Asia

07 Thg7

Following on from our 2021 Mid-year outlook report, our investment teams provide a ...

equity
Đa tài sản

Các quỹ đầu tư thu nhập sáng tạo thúc đẩy nhu cầu nhà đầu tư tại Đài Loan

12 Thg3 | Simon H T Liu

Income-based investment products remain in demand across the globe, underpinned mainly ...

equity button play
Đa tài sản

Tầm nhìn thị trường 2021 - Video

17 Thg12

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến tất cả các gia đình, nền ...

equity
Đa tài sản

Tầm nhìn thị trường 2021 – Phân bổ tài sản đầu tư

09 Thg12

Eastspring’s Singapore-based Eastspring Portfolio Advisers team believes global ...