Cổ phiếu

Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra lợi nhuận vượt trội trong dài hạn bằng cách khai thác các cơ hội khi cổ phiếu bị định giá thấp và tìm kiếm các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

 • equity

  Bài viết nội bộ

  Đội ngũ hơn 80 chuyên gia đầu tư cổ phiếu hàng đầu, hiện diện trên 10 quốc gia Châu Á, trực tiếp cung cấp kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc về các thị trường tại các quốc gia.
 • equity

  Ý tưởng xuất sắc nhất

  Chúng tôi thực hiện phân tích chuyên sâu để tăng cường niềm tin vào cổ phiếu lựa chọn đầu tư. Chúng tôi tôn trọng việc tranh luận và đa dạng ý kiến giúp tinh lọc những ý tưởng tốt nhất.
 • equity

  Danh mục đầu tư tối ưu

  Chúng tôi nhắm đến xây dựng danh mục đầu tư thể hiện mối quan hệ giữa tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện giám sát rủi ro nhằm đảm bảo quy trình đầu tư hoàn hảo.

Chiến lược

Chúng tôi có kinh nghiệm toàn khu vực và từng quốc gia riêng lẻ, cũng như các chiến lược đầu tư cổ phiếu năng động và theo chủ đề.

Global Emerging Markets
Thị trường mới nổi trên toàn cầu
Thị trường Mới nổi Toàn cầu mang lại tiềm năng tăng trưởng cao và lợi nhuận hấp dẫn từ các nhóm công ty đa dạng.
Income
Lợi tức
Cổ tức chiếm trọng yếu trong lịch sử lợi nhuận đầu tư cổ phiếu châu Á. Cổ tức ổn định tăng cường khả năng phục hồi danh mục đầu tư.
Thematic investments
Đầu tư theo chủ đề
Đầu tư theo chủ đề bao gồm các chủ đề phát triển bền vững và tuân thủ luật Hồi giáo, giúp tiếp cận các xu hướng vĩ mô nổi bật.

Thông tin chi tiết

Liên hệ bộ phận kinh doanh

Bài viết nội bộ

Các bài viết

in insights

Cổ phiếu

Tối đa hóa các cơ hội trên các thị trường mới nổi toàn cầu

07 Thg9 | Samuel Bentley

Điểm đẹp của các thị trường mới nổi là không có câu chuyện giống nhau. Khu vực này gồm ...

in insights

Cổ phiếu

Trung Quốc: Thêm kích thích trên đường chân trời?

17 Thg8

There is a rising urgency for Chinese policymakers to act more decisively to stabilise ...

in insights

Cổ phiếu

Biểu đồ của Tháng - Kinh tế Trung Quốc có thể phục hồi?

19 Thg7

Investors should not be overly pessimistic or optimistic over the outlook for the ...

in insights

Cổ phiếu

Biểu đồ của tháng – Sự phục hồi của Big Tech

21 Thg6

Who will be the true beneficiaries of the AI revolution?

in insights

Cổ phiếu

Sự trỗi dậy của bình minh Nhật Bản?

29 Thg5

Japanese value stocks are still trading at an attractive discount to Japanese growth ...

in insights

Cổ phiếu

Động lực tăng trưởng mới của Châu Á

23 Thg5

Check out the 5 new growth areas in Asia.

in insights

Cổ phiếu

Tác động từ sự sụp đổ SVB đối với Châu Á

07 Thg2

Sự sụp đổ của SVB sẽ có tác động nhất định đối với châu ...

in insights

Cổ phiếu

Trung Quốc đã trở lại: Tác động của việc Trung Quốc tăng ...

07 Thg2

Chính quyền Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong kỳ ...