Giải thưởng

award

Eastspring mong muốn trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng, cung cấp các giải pháp đầu tư chuyên biệt, chất lượng cao thông qua nhiều loại tài sản mà chúng tôi quản lý. Chúng tôi tự hào khi thành quả được ghi nhận và các giải thưởng là những minh chứng cho trình độ chuyên môn đầu tư và cam kết hướng tới chất lượng ưu việt của chúng tôi.

Kết quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư tương lai.

Đóng
Đóng

Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất – Giải thưởng Quản lý Tài sản 2020 do Asia Asset Management vinh danh

Eastspring Việt Nam