Giải thưởng

award

Eastspring mong muốn trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng, cung cấp các giải pháp đầu tư chuyên biệt, chất lượng cao thông qua nhiều loại tài sản mà chúng tôi quản lý. Chúng tôi tự hào khi thành quả được ghi nhận và các giải thưởng là những minh chứng cho trình độ chuyên môn đầu tư và cam kết hướng tới chất lượng ưu việt của chúng tôi.

Kết quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư tương lai.

Đóng
Đóng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Bằng khen cho Eastspring Việt Nam vì "Đã có nhiều thành thích đóng góp cho sự phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 1996 - 2016"