Thông điệp bảo mật

Chúng tôi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Eastspring Investments, coi trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Do vậy, chúng tôi đã đưa ra các thông tin dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền gì và làm thế nào bạn có thể liên lạc nếu bạn muốn biết thêm.

Khi chúng tôi nói “dữ liệu cá nhân”, chúng tôi có ý nói là thông tin về bạn, như tên, ngày sinh và chi tiết liên lạc của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn cần thiết để chúng tôi cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc tuân thủ các yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng. Thật không may, nếu bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân nhất định cần thiết để chúng tôi cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn những sản phẩm và / hoặc dịch vụ đó.

Khi chúng tôi dùng từ “bạn” hoặc “của bạn” trong các nội dung dưới đây là chúng tôi muốn nói đến “chủ thể dữ liệu” của những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ. Những chủ thể dữ liệu là đại diện, giám đốc và/hoặc người ký được ủy quyền của khách hàng tổ chức; đại diện, giám đốc và/hoặc người ký được ủy quyền của đối tác chúng tôi; hoặc nhà đầu tư cá nhân đã mua chứng chỉ quỹ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông điệp bảo mật này tùy từng thời điểm thông qua việc cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn định kỳ kiểm tra Thông điệp bảo mật trên trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi vì phiên bản Thông báo bảo mật được hiển thị trên đó sẽ luôn là phiên bản có giá trị và thay thế cho các phiên bản trước đó.

Phần A – Dữ liệu cá nhân chúng tôi xử lý

 • Chi tiết cá nhân và liên lạc, chẳng hạn như tiêu đề, tên đầy đủ, chi tiết liên lạc và lịch sử chi tiết liên lạc;
 • Ngày sinh, giới tính và / hoặc tuổi của bạn;
 • Quốc tịch, bản sao nhận dạng và chi tiết của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • Hồ sơ liên hệ của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như qua số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và, nếu bạn liên lạc với chúng tôi trực tuyến bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi, các chi tiết như dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP và Địa chỉ MAC;
 • Sản phẩm và dịch vụ, bạn giữ với chúng tôi, cũng như những sản phẩm bạn quan tâm và đã nắm giữ và các phương thức thanh toán liên quan được sử dụng;
 • Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Phân tích dữ liệu liên quan đến tiếp thị được thực hiện cho bạn, bao gồm lịch sử liên lạc và liệu bạn mở chúng hay nhấp vào liên kết;
 • Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các Đối tác Kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các khoản đầu tư của bạn vào chứng chỉ quỹ của chúng tôi, hoặc liến quan đến dịch vụ tài chính và sản phẩm;
 • thông tin về tài sản của bạn như là vị trí, giá trị, số phòng, loại tài sản và nơi bạn đã từng làm việc (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • thông tin về tình trạng việc làm của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);
 • thông tin về tình trạng chiếm hữu tài sản của bạn, chẳng hạn như là bạn là người thuê nhà, đang sống với ba mẹ hay là chủ sở hữu tài sản nơi bạn sống tại thời điểm bạn nộp đơn;
 • tình trạng cư trú và/hoặc quyền công dân;
 • Thông tin chúng tôi mua hoặc thuê từ bên thứ ba, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, chi tiết về tài chính nổi bật, danh sách tiếp thị, thông tin có sẵn công khai và thông tin để giúp cải thiện mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Hiểu biết về bạn và khách hàng của chúng tôi có được từ phân tích hoặc định hình khách hàng;
 • Giao dịch của bên thứ ba; chẳng hạn như nơi một người không phải là chủ tài khoản sử dụng dịch vụ, thông tin về người đó và giao dịch;
 • Thông tin thuế (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, thông tin mã số thuế, địa chỉ liên hệ và địa chỉ thường trú khai thuế đối với các tài khoản đầu tư; và
 • Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, Tên và số tài khoản ngân hàng trong Chương trình Thanh toán Định kỳ Tự động đăng ký cho một quỹ nào đó của chúng tôi.

Phần B – Nơi chúng tôi nhận thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn chung sau:

 • Trực tiếp từ bạn và bất kỳ thông tin nào từ các thành viên gia đình, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm và dịch vụ;
 • Thông tin được tạo về bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Từ một nhà môi giới hoặc trung gian khác (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, đối tác kinh doanh), những người chúng tôi làm việc để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc báo giá cho bạn;
 • Các công ty thuộc Tập đoàn Prudential nếu bạn đã có sản phẩm với họ, đã đăng ký một hoặc đã từng giữ một sản phẩm trước đó;
 • Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi bạn truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào biểu mẫu liên hệ với chúng tôi trong trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng của chúng tôi;
 • Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, cá nhân y tế, tòa án hoặc hồ sơ công khai;
 • Bảng câu hỏi và chi tiết liên lạc khi bạn tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, roadshow hoặc khi bạn cập nhật mẫu liên hệ với chúng tôi trên trang thông tin điện tử của chúng tôi; và
 • Từ các nguồn khác như Cơ quan phòng chống gian lận, tổ chức tham chiếu tín dụng, người cho vay khác, thư mục và thông tin có sẵn công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, internet, tin tức), đại lý thu hồi nợ và / hoặc truy tìm, các tổ chức khác để hỗ trợ trong phòng ngừa và phát hiện tội phạm, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật.

Phần B.1 – Chính sách Cookie

Trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn sử dụng trang thông tin điện tử và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang thông tin điện tử của mình. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn muốn làm điều này, xin vui lòng xem menu trợ giúp trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

 • Cookie trang thông tin điện tử cần thiết. Đây là những cookie được yêu cầu cho hoạt động của trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi. Ví dụ, chúng bao gồm các cookie cho phép bạn đăng nhập vào trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi an toàn;
 • Cookie phân tích / hiệu suất. Điều này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng khách truy cập vào trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi và để xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang thông tin điện tử, ví dụ, bằng cách đảm bảo rằng người dùng đang tìm kiếm những họ cần một cách dễ dàng; và
 • Cookie chức năng. Chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang thông tin điện tử của công ty chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).
 • Cookie bên thứ ba. Những cookie này được đặt bởi một tên miền khác với tên miền của trang thông tin điện tử đang được người dùng truy cập. Nếu người dùng truy cập một trang thông tin điện tử và một thực thể khác đặt cookie thông qua trang thông tin điện tử đó, đây sẽ là cookie của bên thứ ba. Những cookie này có thể được đặt bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào trang của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng trình duyệt thông tin điện tử cho phép bạn thay đổi thiết lập cookie. Các thiết lập này thường được tìm thấy trong menu “lựa chọn” hoặc “truy cập” của trình duyệt thông tin điện tử.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử, bạn chấp nhận sử dụng cookie như đã nêu ở trên.

Phần C – Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tại sao

Chúng tôi, các thành viên khác của tập đoàn Prudential và các đối tác kinh doanh sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, cho các mục đích sau:

Mục đích

Cơ sở pháp lý để sử dụng

Việc quản trị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình với bạn và cung cấp mọi dịch vụ liên quan như đã thảo luận với bạn trước khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.

Thực hiện kiểm tra bằng cách thông qua các tổ chức như tổ chức tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông tin có sẵn công khai (xem Phần D để biết thêm).

Cung cấp dịch vụ khách hàng – như trả lời một câu hỏi hoặc thông tin cho bạn biết những thay đổi.

Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Sau khi hợp đồng của chúng tôi hoàn tất, lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Tự động ra quyết định hoặc lập hồ sơ (xem Phần E để biết thêm).

Lưu giữ thông tin của bạn và thực hiện quản lý các công việc nội bộ khác.

Tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp quy hoặc pháp lý khác.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Thiết kế và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và tài chính liên quan.

Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thiết kế và cải tiến sản phẩm, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, phát triển kinh doanh và hiểu rõ hơn về cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích thống kê (bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ mới).

Thu thập của bất kỳ thanh toán liên quan đến chúng tôi

Thu nợ cho các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, để gửi cho bạn các ưu đãi tiếp thị trực tiếp bằng phương tiện điện tử và phi điện tử bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho bạn thông tin giới thiệu đến các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận. Xin vui lòng xem phần I để biết thêm chi tiết. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý này dựa trên sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn với ai và tại sao

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn trong nội bộ tập đoàn Prudential và với các đối tác kinh doanh tài chính / sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, luật sư, ngân hàng, kế toán, tổ chức tài chính, ủy thác và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ quản lý , viễn thông, máy tính, thanh toán, in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác để cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh), các công ty thẩm định hóa đơn y tế, các công ty thẩm định yêu cầu bồi thường, hiệp hội và hiệp đoàn trong cùng lĩnh vực công nghiệp, đồng sở hữu hợp đồng hoặc khoản đầu tư, cố vấn chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức tham chiếu tín dụng, tổ chức thu hồi nợ, tổ chức tài chính / y tế và quan hệ đối tác cho bất kỳ cho mục đích nào được nêu trong Phần C. Nếu bạn có chung hợp đồng với người khác, thì người đó cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính, bất kỳ cơ quan lập pháp, tư pháp hoặc hành pháp nào khác.

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một quốc gia khác ngoài quốc gia mà bạn cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến. Chi tiết về các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi sử dụng có sẵn theo yêu cầu.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ miễn là bạn (hoặc đồng sở hữu hợp đồng với bạn) là khách hàng của chúng tôi và trong khoảng thời gian sáu năm sau khi kết thúc mối quan hệ khách hàng hoặc lâu hơn nếu pháp luật yêu cầu. Có thể có những trường hợp cụ thể khi chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn (chẳng hạn như khi có tranh chấp xảy ra).

Phần D - Kiểm tra tham khảo

Đối với một số sản phẩm nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức tham chiếu tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính hoặc thông tin có sẵn công khai để giúp chúng tôi kiểm tra danh tính của bạn, cũng như để tránh gian lận và rửa tiền; điều này có thể bao gồm kiểm tra các địa chỉ hiện tại hoặc trước đây của bạn. Những kết quả này có thể được ghi lại để tham khảo trong tương lai.

Những kết quả kiểm tra này cũng có thể được sử dụng cho một nhà đầu tư quỹ, chủ sở hữu hợp đồng chung hoặc người mà bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Nếu chúng tôi mất liên lạc với bạn, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức này để xác minh địa chỉ của bạn nhằm giúp chúng tôi liên lạc với bạn.

Mọi việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ luôn được thực hiện an toàn.

Phần E - Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn

Chúng tôi, các thành viên khác của tập đoàn Prudential, Đối tác kinh doanh và Đối tác tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động ảnh hưởng đến bạn hoặc tạo hồ sơ khác cho bạn (ví dụ: hồ sơ tiếp thị).

Phần F - Sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn

Đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe, di truyền, định danh sinh trắc học và khuynh hướng giới tính. Trong phạm vi chúng tôi cần sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý loại dữ liệu cá nhân này theo cách được mô tả trong Phần C, D và E, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về điều này tại điểm thu thập và tìm kiếm sự đồng ý của bạn.

Phần G - Bạn có thể kiểm soát

Khi nói đến cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền theo quy định của pháp luật Vietnam.

 • yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn miễn phí (chúng tôi có thể tính phí yêu cầu của bạn nếu không có cơ sở rõ ràng hoặc bị lạm dụng quá mức);
 • yêu cầu chúng tôi điều chỉnh bất cứ thông tin cá nhân nào bị sai hoặc không đầy đủ;
 • khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan quản lý độc lập khác về cách chúng tôi sử dụng nó.

Trong khi đó, nếu bạn hiện đang cư trú tại Châu Âu, các quyền bổ sung theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có thể được áp dụng. Như vậy, bạn có thể:

 • yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu không còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Phần A hoặc nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý;
 • phản đối chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả hồ sơ liên quan) hoặc xử lý khác dựa trên lợi ích hợp pháp; và
 • yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn theo định dạng có cấu trúc và thường được sử dụng trong một số trường hợp nhất định; và
 • giới hạn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc rút lại sự đồng ý (bao gồm cả việc ra quyết định tự động) mà bạn đã đưa ra để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn giải thích về các quyền này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ.

Nếu bạn cần nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn cho Người Kiểm Soát Dữ Liệu1 cá nhân của bạn là Công Ty Eastspring Việt Nam. Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi hoặc bất kỳ liên lạc nào khác mà chúng tôi có với bạn. Điều này có thể là để đào tạo, bảo mật hoặc để giúp chúng tôi kiểm tra chất lượng.

Phần H - Hành động thay mặt người khác

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác (hoặc người), bạn nên được chỉ định và ủy quyền bởi người đó để hành động thay mặt họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý để:

 • chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như chúng tôi đã giải thích trong Phần A - G ở trên); và
 • bạn sẽ nhận được bất kỳ thông báo bảo vệ thông tin nào thay mặt họ.

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn quan tâm đến việc liệu bạn có được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin khác về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email bên dưới trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ điều gì.

Phần I – Tiếp thị trực tiếp

Chúng tôi, các thành viên khác của Tập đoàn Prudential, đối tác kinh doanh của chúng tôi, và đối tác tiếp thị vẫn sẽ gửi cho bạn thông tin qua bài đăng về các sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Prudential và các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận.

Ngoài ra, theo thời gian, chúng tôi và các thành viên khác của tập đoàn Prudential mong muốn liên lạc với bạn bằng các phương tiện điện tử với các chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử.

Và nếu bạn thay đổi ý định và / hoặc bạn muốn từ chối nhận tiếp thị trực tiếp phi điện tử, thì điều đó thật dễ dàng để cho chúng tôi biết. Chỉ cần sử dụng một trong các tùy chọn trong phần Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình trong Phần G hoặc Phần I hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo thông báo này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

Gửi email cho chúng tôi: cs.vn@eastspring.com

Hoặc ghé thăm:

Trụ sở chính: Tầng 23, 37 Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3910 2848
Ghi chú:
Prudential Châu Á nghĩa là Công Ty TNHH Prudential Châu Á.

Tập đoàn Prudentual có nghĩa là Tập đoàn Prudential Plc, Prudential Holdings Limited, Tập đoàn Eastspring Investments và các công ty liên kết của Tập đoàn Prudential plc. Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Công ty Prudential Assurance Company, một công ty con của Tập đoàn M&G plc, được thành lập tại Vương quốc Anh.

Đối tác Kinh doanh nghĩa là các đối tác cung cấp dịch vụ, kế toán, kiểm toán, các đối tác cung cấp dịch vụ nền tảng công nghệ thông tin, đối tác trung gian, các công ty tái báo hiểm, quản lý quỹ đầu tư, đại lý, ủy thác hưu trí (và các bên liên quan khác), cố vấn kế hoạch, tham vấn, nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm và tài chính được chọn, và cố vấn pháp lý của chúng tôi. Đối tác Kinh doanh bao gồm cả đại lý phân phối, bên cung cấp dịch vụ quỹ và ngân hàng lưu ký/ngân hàng giám sát.

1 Người Kiểm soát Dữ liệu là cá nhân, pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác, riêng rẻ hoặc cùng nhau, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.