Chiến lược định lượng

Chúng tôi nhận biết thị trường kém hiệu quả do những hành vi cảm tính và những biến báo trong cấu trúc thị trường gây ra. Bằng cách xác định các yếu tố mà chúng tôi tin rằng tài sản đầu tư sẽ sinh lợi.

 • equity

  Giàu kinh nghiệm

  Đội ngũ chuyên gia đầu tư định lượng của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc tại những thị trường đa dạng nhất thế giới, bao gồm các thị trường kém thanh khoản và không hiệu quả thấp.
 • equity

  Quy định nghiêm ngặt

  Mô hình alpha độc quyền toàn diện của chúng tôi được hỗ trợ bằng qui định nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ.
 • equity

  Khác biệt hóa

  Chương trình nghiên cứu toàn cầu của chúng tôi tập trung vào Châu Á, công nhận các yếu tố thúc đẩy thị trường trong khu vực và toàn cầu.

Chiến lược

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đầu tư trên cơ sở quản lý toàn bộ rủi ro; từ quản lý rủi ro của danh mục đầu tư đến cải thiện đa dạng hóa, giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận.

Giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng
Mục tiêu và yêu cầu của mỗi khách hàng cần được đáp ứng khác nhau và đội ngũ đầu tư của chúng tôi áp dụng nền tảng đầu tư để tùy chỉnh các giải pháp nhằm đáp ứng những nhu cầu này.
ESG
Phương pháp định lượng phù hợp với mục tiêu cân bằng giữa một danh mục đầu tư bền vững (ví dụ: carbon thấp) và tạo ra alpha.
Biến động thấp
Sự biến động thấp bất thường đề cập tới các tài sản rủi ro thấp có xu hướng vượt trội các tài sản rủi ro cao hơn trong thời gian dài.

Bài viết nội bộ

Các bài viết

in insights

Định lượng

Đầu tư vào Châu Á qua lăng kính đầu tư theo yếu tố

07 Thg2

Các chiến lược đầu tư định lượng dựa trên đầu tư theo yếu tố đã ...

m-not-all-carbon-emissions-are-equal

in insights

Định lượng

Không phải tất cả lượng khí thải carbon đều như nhau

21 Thg3 | Ông Ben Dunn, CFA

Đầu tư vào các công ty  có lượng carbon thấp được ...

in insights

Định lượng

Tăng tốc đầu tư ESG

25 Thg11

Mặc dù nhà đầu tư lạc quan về sự phục hồi kinh tế toàn cầu ...

in insights

Định lượng

Đạt được danh mục đầu tư carbon thấp theo phương pháp ...

18 Thg8 | Ông Ben Dunn, CFA

Xem xét các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị ...

in insights

Định lượng

Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ chiếm lĩnh đầu tư định lượng?

31 Thg3 | Ông Ben Dunn, CFA

Ranh giới đang dần bị mờ đi giữa đầu tư định lượng và đầu tư qua máy ...

in insights

Định lượng

Cổ phiếu biến động ít vẫn đang ở thế thủ?

12 Thg11 | Ông Ben Dunn, CFA

Investors shunned traditional low volatility stocks in favour of stay-at-home stocks ...

in insights

Định lượng

Triển vọng thị trường năm 2020 - Chiến lược đầu tư định lượng

27 Thg11 | Ông Ben Dunn, CFA

Ông Ben Dunn là Tổng Điều hành Đầu tư Chiến lược Định lượng của ...

in insights

Định lượng

Chiến lược đầu tư cổ phiếu biến động thấp – Tại sao nhà ...

27 Thg6 | Ông Ben Dunn, CFA

The outperformance of low volatility strategies in the month of May and in 2018 is ...