Đội ngũ chuyên gia đầu tư của chúng tôi hiện diện trên toàn khu vực với những ý kiến chuyên môn sâu sắc, quan điểm đa dạng và góc nhìn mới mẻ sẽ mang lại cho khách hàng những thành quả vượt trội trong dài hạn.

Experts in Asia

Chuyên gia Châu Á

Sự am tường thị trường châu Á, kết hợp tầm nhìn toàn cầu giúp chúng tôi có thể điều hướng đầu tư tại nhiều thị trường khác biệt.
Sustainability at our core

Phát triển bền vững là cốt lõi của chúng tôi

Chúng tôi kết hợp các yếu tố ESG quan trọng trong quy trình đầu tư và tích cực tham gia với các doanh nghiệp được đầu tư để cải thiện hoạt động phát triển bền vững của họ.
Investment excellence

Đầu tư vượt trội

Chúng tôi kết hợp việc phân tích chặt chẽ, tư duy dài hạn và thực hiện quản lý rủi ro nghiêm ngặt nhằm đạt hiệu suất đầu tư ổn định trong các chu kỳ thị trường.

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.

Thông tin chi tiết?

Liên hệ bộ phận kinh doanh.