NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY

Chúng tôi quản lý hoạt động đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, đa tài sản và là tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng tổ chức và cá nhân.

Trình độ chuyên môn quốc tế và sự am tường Việt Nam giúp chúng tôi có cách nhìn riêng biệt về thị trường tài chính toàn cầu. Trình độ chuyên môn của đội ngũ đầu tư được xây dựng trên nền tảng tổng hành dinh toàn cầu đặt tại Singapore và hỗ trợ từ đội ngũ đầu tư tại Việt Nam, những người trực tiếp am hiểu về thị trường địa phương.

 

Chúng tôi luôn mong muốn mang lại kết quả đầu tư tích cực cho nhà đầu tư trong dài hạn.

equity

CỔ PHIẾU

Chúng tôi tin tưởng phương pháp đầu tư định hướng giá trị của chúng tôi có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội trong dài hạn;

Giá tài sản được định hướng bởi các nguyên lý căn bản và quan niệm về rủi ro và bất định;

Các thị trường như Việt Nam thường xuyên có những thay đổi, biến động mạnh mẽ khiến giá tài sản tăng vọt.

fixed income

TRÁI PHIẾU VÀ TIỀN GỬI

Là một trong những công ty quản lý trái phiếu lớn nhất Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo để đáp ứng mục tiêu của khách hàng cả về sự tương hợp thời hạn và danh mục chủ động.

multi asset

ĐA TÀI SẢN

Hiện nay, chúng tôi cung cấp các sản phẩm cân bằng đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi. Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, chiến lược năng động thay đổi phân bổ tài sản, gia tăng đầu tư vào cổ phiếu khi thị trường chứng khoán hoạt động tốt và giảm tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường có nhiều bất ổn.

quantitiatve

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.