Ban lãnh đạo

Eastspring tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành mong muốn mang đến tương lai tốt hơn cho nhà đầu tư.

Chủ tịch

Ông Buwalda Jeroen Jelle Bart (Jeroen) gia nhập Eastspring Investments, là công ty quản lý tài sản tại Châu Á của Tập đoàn Prudential plc – Anh quốc, kể từ tháng 01/2017 và có 3 năm lãnh đạo chiến lược chuyển đổi cho toàn bộ các công ty con thuộc Eastspring Investments.


Từ tháng 01/2019, ông Jeroen được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc quản trị giao dịch quỹ. Ông chịu trách nhiệm quản trị giao dịch quỹ, công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và hỗ trợ khác cho tổ chức, cũng như sáng kiến thay đổi và phát triển chiến lược.


Ông Jeroen có 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo công tác sáng tạo thay đổi trong ngành quản lý tài sản, quản lý quỹ và ngân hàng từ Châu Âu đến Châu Á Thái Bình Dương. Trước khi gia nhập Eastspring, ông là thành viên của Công ty kiểm toán Ernst and Young tại Hồng Kông và lãnh đạo nghiệp vụ tư vấn quản lý tài sản khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Ernst and Young, trong đó tập trung vào chiến lược công ty, thiết kế doanh nghiệp và chương trình chuyển đổi công nghệ thông tin vĩ mô.


Trước khi làm việc cho Công ty kiểm toán Ernst and Young, ông Jeroen làm cho Tập đoàn Tài chính BT (bộ phận của Tập đoàn Ngân hang Westpac), phụ trách phát triển sản phẩm, sáp nhập và các chương trình chuyển đổi cho hoạt động ngân hàng cá nhân, tư vấn tài chính và tư vấn phân phối sản phẩm quản lý tài sản.


Ông Jeroen có bằng Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Kinh tế do Đại học Erasmus, Rotterdam cấp.


Thành viên

Ông Phương Tiến Minh hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.


Ông Phương Tiến Minh đã có một thời gian gắn bó với Prudential Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 – 2018, ông Minh đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc Tiếp thị. Ở các cương vị này, ông Minh đã phát triển thành công các kênh tiếp thị mới, dẫn dắt sự chuyển đổi và số hóa kênh Đại lý, đồng thời khai thác phân khúc khách hàng thành thị đang ngày một phát triển.


Trước khi đảm nhiệm vị trí CEO tại Prudential Việt Nam, ông Minh làm việc tại Ngân hàng HSBC và là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý tài sản. Trước đó, ông cũng nắm giữ các vị trí quan trọng trong suốt một thập kỷ làm việc tại HSBC từ năm 2005-2015, phụ trách các công việc liên quan đến phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm và thu hút khách hàng.

Thành viên

Ông Triệu hiện là Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty bao gồm quản lý, hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 4 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2019).


Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 13 năm làm việc cho Eastspring Việt Nam. Tại Eastspring Việt Nam, ông Triệu phụ trách bộ phận Đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu từ năm 2010, và giữ cương vị Tổng Điều hành Đầu Tư từ năm 2015.


Trước đó, ông Triệu đã làm việc tại bộ phận Định phí Bảo Hiểm và Tài Chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2002 – 2006. Ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Việt Nam.


Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema (Pháp), bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), bằng Cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ông Triệu là thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA) và có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Tổng Giám đốc

Ông Triệu hiện là Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty bao gồm quản lý, hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 4 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2019).


Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 13 năm làm việc cho Eastspring Việt Nam. Tại Eastspring Việt Nam, ông Triệu phụ trách bộ phận Đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu từ năm 2010, và giữ cương vị Tổng Điều hành Đầu Tư từ năm 2015.


Trước đó, ông Triệu đã làm việc tại bộ phận Định phí Bảo Hiểm và Tài Chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2002 – 2006. Ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Việt Nam.


Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema (Pháp), bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), bằng Cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ông Triệu là thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA) và có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trưởng Bộ phận Đầu tư Trái phiếu

Bà Quân hiện là Trưởng Bộ phận Đầu tư Trái phiếu và Công cụ Thị trường Tiền tệ, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các danh mục đầu tư trái phiếu và công cụ tiền tệ tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Vietnam (Eastspring Việt Nam).


Trước khi gia nhập Eastspring Việt Nam năm 2006, bà Quân đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam từ năm 2000 – 2006. Trước đây, bà Quân làm việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.


Bà Quân có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tổng hợp Hawaii của Mỹ và tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Tín dụng, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bà Quân là thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA) và có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

 
Trưởng Bộ phận Đầu tư Cổ phiếu

Ông Vũ hiện là Trưởng bộ phận Đầu tư Cổ phiếu tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư Cổ phiếu, đồng thời đảm trách vai trò trưởng nhóm nghiên cứu Cổ phiếu công ty. Tại Eastspring Việt Nam, ông đã đóng góp vào việc xây dựng quy trình đầu tư tuân thủ quy định của Công ty và pháp lý và xây dựng đội ngũ quản lý hiệu quả các danh mục Cổ phiếu của Công ty.


Ông Vũ gia nhập đội ngũ đầu tư của Eastspring Việt Nam từ năm 2008 và được bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ phận Đầu tư Cổ phiếu kể từ năm 2018. Trước đó, ông làm việc cho Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Unilever Việt Nam, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, kiểm toán nội bộ, tài chính công ty, kế toán tài chính và quản trị. Ông Vũ tốt nghiệp Cử nhân trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Ông có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Trưởng Bộ phận Marketing, Quan hệ Nhà Đầu tư và Quan hệ Chính phủ

Bà Minh hiện là Trưởng Bộ phận Marketing và Quan hệ Nhà Đầu tư và Quan hệ Chính phủ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Trong vai trò này, bà phụ trách hoạt động Marketing, Quan hệ với nhà đầu tư và Quan hệ với các cơ quan nhà nước.


Bà Minh gia nhập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2004 và chuyển sang làm việc tại Eastspring Việt Nam từ năm 2005, ngay khi thành lập. Bà đã từng giữ cương vị cao cấp như Trưởng Bộ phận Quan hệ Chính phủ, Trưởng Bộ phận phát triển sản phẩm Quỹ Đầu tư, Trưởng Bộ phận Marketing.


Trước đó, bà Minh là Trưởng Khối Kinh doanh Cao cấp phụ trách 10 phòng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Bảo Minh - CMG từ năm 2002 – 2003. Bà có 10 năm kinh nghiệm với vị trí Trợ lý Trưởng Đại diện của Ngân hàng Société Générale (Pháp) tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 – 2002.


Bà Minh có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Solvey Brussels School - Econimics and Management (Université Libre de Bruxelle), bằng Cử nhân Kinh tế - Đại hoc Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân tiếng Pháp – Đại học Quốc gia Hà Nội. Bà Minh có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trưởng Bộ phận Quản trị Quỹ

Ông Bình hiện là Trưởng Bộ phận Quản trị Quỹ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách quản lý hoạt động giao dịch quản lý quỹ, công nghệ thông tin và hệ thống quản trị dữ liệu của Eastspring Việt Nam.


Gia nhập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2000 và chuyển sang Công ty Eastspring Việt Nam ngay từ khi thành lập năm 2005, ông từng là Trưởng dự án thành lập và xây dựng bộ phận Quản trị quỹ tại văn phòng Việt Nam (Back office và Hi-port system), Trưởng bộ phận Mua bán Cổ phiếu và Trái phiếu đại chúng và là Thành viên của Ủy ban Định giá Độc lập của Công ty.


Trước đó, ông Bình là chuyên viên tài chính cao cấp của Tập đoàn Hóa chất Mitsui của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1997 – 2000.


Ông Bình là thành viên của Tiểu ban Phát triển Thị trường của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA) và là thành viên của Ban Soạn thảo Các chuẩn mực Báo cáo Kế toán cho Thị trường vốn do Bộ Tài chính chủ trì. Ông tốt nghiệp khoa Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có bằng Kế toán Trưởng do Bộ Tài chính cấp và Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trưởng Bộ phận Nhân sự và Hành chính

Bà Thảo hiện là Trưởng Bộ phận Nhân sự và Hành chính của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Bà phụ trách giám sát toàn bộ hoạt động Nhân sự của công ty bao gồm tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực, quy trình đánh giá nhân lực nhân viên, chính sách lương thưởng và phúc lợi, quan hệ với người lao động. Bà cũng quản lý đội ngũ hổ trợ công việc hành chính văn phòng cho các phòng ban.


Trước khi được bổ nhiệm vị trí này năm 2011, bà đảm nhận các vị trí trong bộ phận Nhân sự và Hành chính tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2004, cho đến năm 2005 bà chuyển sang làm việc tại công ty Eastspring Việt Nam kể từ ngày thành lập.


Trước khi gia nhập Eastspring Việt Nam, bà có 9 năm kinh nghiệm quản lý hành chính cho Viện Ngôn ngữ Quốc tế ILA Việt Nam và văn phòng đại diện Thakral Brothers Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh.


Bà Thảo có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh và bằng Cử nhân Anh văn của đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ

Ông Cường hiện là Trưởng Bộ phận Pháp chế và Kiểm soát Nội bộ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách tư vấn pháp luật, hoạt động tuân thủ (bao gồm giám sát hoạt động đầu tư và tuân thủ chung) và kiểm soát nội bộ của Eastspring Việt Nam.


Trước khi gia nhập Eastspring Việt Nam tháng 06 năm 2012, ông Cường là Trưởng phòng Kiểm soát Tuân thủ nội bộ của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), với thời gian công tác từ năm 2011 – 2012. Từ năm 2007 – 2011, ông Cường là chuyên viên tư vấn cao cấp về pháp luật tại Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh của công ty luật quốc tế Russin & Vecchi. Trước đó, từ năm 2001 – 2009, ông Cường có thời gian khá dài là giảng viên tại Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.


Ông Cường tốt nghiệp thạc sĩ Luật so sánh tại Đại học Nagoya, Nhật Bản năm 2006 và cử nhân Luật tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1998. Ông Cường có một số chứng chỉ về chứng khoán theo quy định cho vị trí làm việc và hiện đang là luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Bộ phận Tài chính, Quản trị Rủi ro và Chiến lược

Bà Thủy hiện là Trưởng Bộ phận Tài chính, Quản trị Rủi ro và Chiến lược của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Công ty”). Bà Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng, phụ trách kế toán và tài chính. Bà cũng phụ trách công tác quản trị rủi ro và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong hoạch định và triển khai chiến lược.


Trước khi được bổ nhiệm vị trí trên vào tháng 7 năm 2016, bà Thủy từng đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Đầu tư tại Bộ phận Đầu tư Thỏa thuận từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012 và Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016 tại Công ty.


Trước khi gia nhập Công ty, bà Thủy từng làm kiểm toán viên độc lập tại Công ty Andersen và Công ty KPMG từ năm 2001 đến năm 2007, chuyên viên tư vấn tài chính tại Công ty Mekong Capital từ năm 2007 đến năm 2009 và giám đốc tại Công ty Capstone Financial Advisory từ năm 2009 đến năm 2010.


Bà Thủy có bằng Cử nhân Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và có Chứng chỉ Hành nghề Kiểm toán do Bộ Tài chính Việt Nam cấp (CPA Việt Nam). Bà cũng là thành viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA), thành viên kỳ cựu của CPA Australia (FCPA, Aust.) và có Chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ (CIA) do Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) cấp.

Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh

Mandy hiện là Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam), phụ trách xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh.


Trước khi gia nhập Eastspring Việt Nam năm 2020, Mandy từng là Phó Giám đốc khối Chiến lược tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam từ năm 2015 – 2020. Trước đó, bà đảm nhiệm các vị trí cấp cao của nhiều bộ phận, bao gồm quan hệ khách hàng, quản trị kinh doanh, xây dựng và phát triển chiến lược tại Ngân hàng HSBC Việt Nam và Trụ sở HSBC Châu Á - Thái Bình Dương tại Hồng Kông từ năm 2001 – 2015.


Mandy có bằng Cử nhân ngành Thương mại tại Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp chương trình Phát triển Lãnh đạo tiềm năng thuộc Tập đoàn HSBC tại Luân đôn, Anh quốc.