Liên hệ

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTSPRING INVESTMENTS

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, số 37, đường
Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3910 2848
Fax: (84-28) 39105613

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Điện thoại: (84-28) 3910 2849
Fax: (84-28) 3910 5613
Email: cs.vn@eastspring.com