Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam

Thông tin quỹ

VND 29.191
NAV tại ngày 12/05/2022
-6,2 %
Thay đổi so với kỳ trước là
VND -1.912

Mục tiêu hoạt động của quỹ

Quỹ Đầu tư Năng động ( Quỹ ENF), là quỹ Đầu tư Đại chúng dạng mở, đươc thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2014;
Mục tiêu của Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng.
Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động & linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan. 


NAV

 

Tài liệu

Tin tức

Xem tất cả

Người Điều hành Quỹ

Ngô Thế Triệu

Tổng Giám đốc

Ông Triệu hiện là Tổng Giám đốc kiêm Tổng Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Ông phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty bao gồm quản lý, hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 4 tỉ đô la Mỹ (tại thời điểm tháng 12 năm 2019).


Ông Triệu có trên 20 năm kinh nghiệm về tài chính và đầu tư, trong đó có hơn 13 năm làm việc cho Eastspring Việt Nam. Tại Eastspring Việt Nam, ông Triệu phụ trách bộ phận Đầu tư Cổ phiếu và Trái phiếu từ năm 2010, và giữ cương vị Tổng Điều hành Đầu Tư từ năm 2015.


Trước đó, ông Triệu đã làm việc tại bộ phận Định phí Bảo Hiểm và Tài Chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam từ năm 2002 – 2006. Ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng Eximbank Việt Nam.


Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema (Pháp), bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), bằng Cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ông Triệu là thành viên chính thức của Hiệp hội Phân tích Tài chính Hoa Kỳ (CFA) và có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng để công bố, lưu hành, tái bản hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ ai khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Eastspring Việt Nam đã thực hiện tất cả sự cẩn trọng hợp lý để các thông tin trong tài liệu này không bị sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi công bố, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó. Những nhận định và ước tính nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Eastspring Việt Nam, các đơn vị liên quan và công ty liên kết cũng như lãnh đạo và nhân viên của họ có thể nắm giữ hoặc sở hữu các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan và cũng có thể thực hiện môi giới hay các dịch vụ đầu tư khác cho các công ty phát hành các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan, hoặc cho bất kỳ đối tác khác.

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lôi kéo đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ ENF). Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ ENF và nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch Quỹ ENF tại Eastspring Việt Nam hoặc các đại lý phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư vào Quỹ ENF phải đọc đầy đủ thông tin trong Bản Cáo bạch của Quỹ. Chứng chỉ Quỹ ENF không được bán cho các nhà đầu tư quốc tịch Mỹ. Các nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ ENF.

Việc đầu tư vào quỹ mở không phải là tiền gửi, tiền tiết kiệm hay nghĩa vụ cam kết hoặc đảm bảo bởi Công ty Quản lý Quỹ và các đơn vị liên quan. Đầu tư vào chứng chỉ Quỹ ENF có khả năng chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả việc mất số tiền gốc đã đầu tư. Kết quả đầu tư trong quá khứ không phải là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư trong tương lai của Quỹ ENF. Giá trị Chứng chỉ Quỹ ENF và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ ENF, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Các biểu đồ được trình bày chỉ có tính chất minh họa. Các dự đoán và dự báo về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay các xu hướng kinh tế của các thị trường mà Quỹ ENF hướng tới không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư hoặc chỉ dẫn tương tự về tương lai hoạt động của Quỹ ENF. Thông tin trong tài liệu này không liên quan đến (các) mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF.

Eastspring Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.