Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam

Quỹ Đầu tư Năng động ( Quỹ ENF), là quỹ Đầu tư Đại chúng dạng mở, đươc thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2014;
Mục tiêu của Quỹ ENF hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa

Read more..

 • VND 36,861
  18/07/2024
 • -0,5 %
  Thay đổi so với kỳ trước là
 • VND -181

Người Điều hành Quỹ

 • Bà Trần Thập Kiều Quân

  Trưởng Bộ phận Đầu tư Trái phiếu và Công cụ Thị trường Tiền tệ

  Trưởng Bộ phận Đầu tư Trái phiếu và Công cụ Thị trường Tiền tệ

 • Bà Lương Thu Hương

  Quản lý Cấp cao Bộ phận Đầu tư Cổ phiếu

  Quản lý Cấp cao Bộ phận Đầu tư Cổ phiếu

Ban Đại diện Quỹ

 • Ông Đinh Bá Thành

  Chủ tịch
 • Ông Đặng Thế Đức

  Thành viên
 • Ông Lê Văn Bé

  Thành viên
Ghi chú

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng để công bố, lưu hành, tái bản hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ cho bất kỳ ai khác nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Eastspring Việt Nam đã thực hiện tất cả sự cẩn trọng hợp lý để các thông tin trong tài liệu này không bị sai sự thật hoặc gây hiểu lầm khi công bố, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác hay đầy đủ của những thông tin đó. Những nhận định và ước tính nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Eastspring Việt Nam, các đơn vị liên quan và công ty liên kết cũng như lãnh đạo và nhân viên của họ có thể nắm giữ hoặc sở hữu các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan và cũng có thể thực hiện môi giới hay các dịch vụ đầu tư khác cho các công ty phát hành các chứng khoán được đề cập trong bất kỳ tài liệu quỹ có liên quan, hoặc cho bất kỳ đối tác khác.

Tài liệu này không phải là một lời đề nghị hay lôi kéo đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (Quỹ ENF). Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp Bản Cáo bạch của Quỹ ENF và nhà đầu tư có thể nhận Bản Cáo bạch Quỹ ENF tại Eastspring Việt Nam hoặc các đại lý phân phối được chỉ định. Nhà đầu tư vào Quỹ ENF phải đọc đầy đủ thông tin trong Bản Cáo bạch của Quỹ. Chứng chỉ Quỹ ENF không được bán cho các nhà đầu tư quốc tịch Mỹ. Các nhà đầu tư cần đọc Bản Cáo bạch trước khi quyết định đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ ENF.

Việc đầu tư vào quỹ mở không phải là tiền gửi, tiền tiết kiệm hay nghĩa vụ cam kết hoặc đảm bảo bởi Công ty Quản lý Quỹ và các đơn vị liên quan. Đầu tư vào chứng chỉ Quỹ ENF có khả năng chịu rủi ro đầu tư, bao gồm cả việc mất số tiền gốc đã đầu tư. Kết quả đầu tư trong quá khứ không phải là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư trong tương lai của Quỹ ENF. Giá trị Chứng chỉ Quỹ ENF và thu nhập tích lũy từ Chứng chỉ Quỹ ENF, nếu có, có thể tăng hoặc giảm. Các biểu đồ được trình bày chỉ có tính chất minh họa. Các dự đoán và dự báo về nền kinh tế, thị trường chứng khoán hay các xu hướng kinh tế của các thị trường mà Quỹ ENF hướng tới không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư hoặc chỉ dẫn tương tự về tương lai hoạt động của Quỹ ENF. Thông tin trong tài liệu này không liên quan đến (các) mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào. Nhà đầu tư nên tư vấn với chuyên gia tài chính trước khi quyết định đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ ENF.

Eastspring Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential plc của Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và Tập đoàn Prudential plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.