MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ BẢN QUYỀN

Chào mừng các bạn đến với website Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam). Xin vui lòng xem kỹ những quy định dưới đây trước khi bạn tiếp tục truy cập website. Eastspring Việt Nam có thể thay đổi , cập nhật các quy định này bất cứ lúc nào. Do đó, bạn nên truy cập website thường xuyên để có được thông tin mới nhất.

1. Bản quyền và thương hiệu:

Thông tin và hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của Eastspring Việt Nam. Việc sao chép, sử dụng phải được Eastspring Việt Nam chấp thuận trước bằng văn bản.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Việt Nam (Eastspring Việt Nam) là một công ty trực thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, thuộc sở hữu của Tập đoàn Prudential Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và Tập đoàn Prudential Anh Quốc không có mối quan hệ gì với công ty Prudential Financial, Inc., một công ty có trụ sở chính tại Mỹ.

2. Miễn trừ trách nhiệm:

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên Website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung và hình ảnh sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. Eastspring Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý... xảy ra trên website này cũng như các website liên kết của Prudential Việt Nam

Những thông tin nêu trong tài liệu này không nhằm mục đích chào mời mua chứng chỉ quỹ đầu tư và chỉ để dành cho các nhà đầu tư hiện hữu. Những thông tin này không được phép công bố, phát hành, sửa chữa hoặc phổ biến từng phần hoặc toàn bộ nếu không được Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Việt Nam (Eastspring Việt Nam) đồng ý trước bằng văn bản.

Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp những thông tin trung thực và khách quan trong tài liệu này; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo giới thiệu đầy đủ những thông tin mà các nhà đầu tư mong muốn. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ càng trước khi sử dụng những thông tin này. Mọi ý kiến và ước tính nêu trong tài liệu này đều có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi không nghiên cứu, tìm hiểu mục tiêu đầu tư, tình trạng tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của mọi cá nhân hoặc nhóm người nào nhận được tài liệu này. Do đó, chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về mọi thua lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra cho mọi cá nhân hoặc nhóm người nào sử dụng những thông tin hoặc ước tính nêu trong tài liệu này vào mục đích đầu tư. Kết quả hoạt động trong quá khứ của các nhà quản lý quỹ đầu tư và mọi dự đoán không phải là cơ sở để đảm bảo những kết quả tương tự trong tương lai. Giá trị và thu nhập từ hoạt động đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Những dự đoán hoặc dự báo về toàn bộ nền kinh tế, thị trường chứng khoán hoặc xu hướng phát triển của những thị trường mà quỹ đầu tư đang nhắm đến không phải là cơ sở để đảm bảo quỹ đầu tư này sẽ đạt được những kết quả tương tự trong tương lai.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Việt Nam (Eastspring Việt Nam) là một công ty trực thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, thuộc sở hữu của Tập đoàn Prudential Anh Quốc. Eastspring Việt Nam và tập đoàn Prudential Anh Quốc không có mối quan hệ gì với công ty Prudential Financial, Inc., một công ty có trụ sở chính tại Mỹ.