Thông điệp từ Ông Wai-Kwong Seck, Tổng Giám đốc Tập đoàn Eastspring Investments: Cập nhật tình hình Covid-19

Ngày 20 tháng 03 năm 2020

Chúng tôi đang tiếp tục đối phó với đại dịch COVID-19, việc đảm bảo an toàn cho đồng nghiệp, khách hàng và đối tác là điều tối quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp ứng phó giảm thiểu gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường để nhằm mục đích tiếp tục thực hiện trách nhiệm đã được khách hàng tín thác đồng thời hướng mục tiêu chung: Chuyên gia Châu Á - Đầu tư tương lai của bạn.

Là một tập đoàn quản lý tài sản hoạt động tại Châu Á với sự hiện diện tại 11 thị trường, chúng tôi không chỉ tập trung vào các hoạt động đầu tư hiện tại mà còn “thực sự đã đầu tư vào” - điều đó có nghĩa là tương lai của chúng tôi gắn liền với tương lai của tất cả quý khách hàng, đồng nghiệp, đối tác, cổ đông của chúng tôi và cộng đồng xã hội. Chúng tôi sử dụng mạng lưới hùng mạnh và sự am tường từng thị trường địa phương để hỗ trợ các quyết định đầu tư và hiện tại, trong thời điểm khủng hoảng này, chúng tôi đang tận dụng mạng lưới này tương hỗ lẫn nhau: chẳng hạn việc gửi khẩu trang cho đồng nghiệp ở các quốc gia đang thiếu thốn, làm thế công việc cho nhau, hoặc như việc chia sẻ kinh nghiệm và cách thức hữu hiệu vượt qua thời gian khó khăn này.

Các tổ phụ trách duy trì hoạt động kinh doanh và đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi luôn theo dõi, đánh giá tình hình hàng ngày và nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó tình thế phù hợp. Chúng tôi cũng triệt để chấp hành các quy định hạn chế và hướng dẫn của chính quyền các quốc gia sở tại và thường xuyên tiến hành diễn tập để đảm bảo chúng tôi luôn sẵn sàng hoạt động.

Các giải pháp được thực hiện cho đến nay bao gồm chia nhóm nhân viên làm việc theo quy chế phân định nghiêm ngặt được thực hiện tại hầu hết các quốc gia, chính sách cách ly; hạn chế đi lại và họp mặt trực tiếp. Các bộ phận chức năng thiết yếu trong hoạt động công ty được cấp quyền truy cập trang mạng làm việc dự phòng và tại tất cả các quốc gia, chúng tôi đảm bảo những công việc chính yếu luôn được thực thi đầy đủ trong điều kiện nhân viên làm việc chia nhóm. Chúng tôi chú trọng phương thức làm việc nhóm trong hoạt động đầu tư và áp dụng nhất quán triết lý và quy trình đầu tư trên mọi chiến lược. Điều này đảm bảo tính liên tục của quy trình và phương pháp trong trường hợp một cá nhân chủ chốt không thể làm việc.

Ngoài sự thay đổi trong việc xắp xếp cách thức làm việc, tất cả các yêu cầu và thông lệ làm việc khác vẫn giữ nguyên và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ đầu tư cấp cao. Chúng tôi có thể truy cập từ xa một cách an toàn vào hệ thống điều đó giúp chúng tôi liên lạc không bị gián đoạn.

Trong hoàn cảnh chưa từng có tiền lệ này, chúng tôi cam kết hỗ trợ người dân, cộng đồng và đầu tư tài sản khách hàng của chúng tôi một cách có trách nhiệm và cho mục tiêu dài hạn. Các chuyên gia đầu tư của chúng tôi đã đánh giá tác động của COVID-19. Xin hãy xem những bài viết mới nhất trong mục Góc nhìn nội bộtrên website của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Eastspring đã được thành lập 25 năm, có công ty mẹ là Tập đoàn Prudential, sẽ đánh dấu kỷ niệm thành lập 172 năm trong năm nay. Trong lịch sử hoạt động, chúng tôi đã vượt qua nhiều thăng trầm của thị trường. Hãy cùng nhau tiến lên phía trước với sự khoan dung, cẩn trọng và ý thức cộng đồng mà chúng ta có thể tự hào. Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này!

Trân trọng,
Wai-Kwong Seck
Tổng Giám đốc Tập đoàn, Eastspring Investments